, 18000

.

 . 22, 
( )

+38-050-313-57-11

+38-047-254-11-57

ksucherkassy@mail.ru

 

 

 

 

  .           

 

 

14.05.16

CAC-UA

- 2016

       

       

       

       

       

    

16.05.15

CAC-UA

- 2015

      

      

      

      

      

      

      

      

 

17.05.14

CAC-UA

- 2014

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

18.05.13

CAC-UA

- 2013